fbpx

Mieszkanie Plus w Katowicach

 • Projekt – konkursowy 
 • Wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim
 • Lokalizacja: Katowice
 • Powierzchnia działki: 6 ha
 • Powierzchnia netto : 72 392 m2

 

Konkurs został podzielony na dwa etapy do którego zgłosiły się 76 pracownie. Do drugiego etapu wybrano 12 prac w tym naszą.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dla Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie +.

Celem opracowania jest zaprojektowanie kompleksu budynków mieszkalnych na działce o typowo poprzemysłowym charakterze,o powierzchni ok.6 ha w Katowicach  we północno-wschodniej dzielnicy Katowic- Szopienice-Burowiec.

Ogólne informacje :

Główną ideą jest takie zaaranżowanie przestrzeni, aby mieszkańcy jak najwięcej czasu spędzali na zewnątrz mieszkań. Uznano bowiem, że integracja mieszkańców, stworzenie przez nich wspólnoty i spędzanie razem czasu jest tak samo ważne, jak zapewnienie im wygodnych mieszkań.

Koncepcja opiera się na podstawowych założeniach:

 • Stworzenie wysokiej jakości zabudowy wpasowanej w kontekst (tj. w krajobraz o przemysłowym charakterze) z dużą ilością zieleni, o charakterze przyjaznym rodzinie.
 • Zapewnienie swobody kształtowania mieszkań. Struktura mieszkań jest elastyczna i dostosowana do zapotrzebowania (zapewnienie mieszkań mniejszych i większych dla rodzin wielodzietnych). Mieszkania mają możliwość łączenia.
 • Stworzenie dużej ilości przestrzeni wspólnych dla mieszkańców osiedla, przeznaczonych dla ludzi w każdym wieku;
 • Zaprojektowana zabudowa wykonania jest w technologii prefabrykowanej żelbetowej, skracającej czas budowy.
 • Ograniczono koszty inwestycji poprzez rezygnację z tradycyjnych obudowanych klatek schodowych.Liczbę wind również ograniczono do minimum.

Segmenty budynków usytuowano wokół niewielkiego dziedzińca (każdy kwartał składa się z 4 segementów)

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowana zabudowa tworzy kameralny zespół 5 jednakowych budynków o 5 kondygnacjach naziemnych z wewnętrznymi dziedzińcami. Budynki różnią się odcieniem wykończenia elewacji.

Centralne założenie urbanistyczne stanowi zieleń rekreacyjna, oraz zielony plac (jako przestrzeń wspólna dla mieszkańców osiedla) z osią widokową na wieżę wodną.

Opis projektu architektonicznego

Zaprojektowaną zabudowę stanowi zespół 5 kwartałów z wewnętrznymi dziedzińcami; Wszystkie kwartały są powtarzalne. Budynki zaliczane są do średniowysokich, mają 5 kondygnacji naziemnych o funkcji mieszkaniowej. Wzdłuż budynków zapewniono drogi pożarowe.

Parking zajmuje powierzchnię dwóch segmentów , jedynie w kwartale usytuowanym najbardziej na południe (gdzie spadek terenu jest największy)zaprojektowano parking pod wszystkimi segmentami. Przy głównych wejściach do budynku , od strony jezdni,zlokalizowano windy (obsługujące wszystkie kondygnacje).

Układ budynku

Budynek ma układ korytarzowy, z mieszkaniami doświetlonymi z dwóch stron świata.

Główną koncepcją funkcjonalną budynku, było zaprojektowanie komunikacji pieszej i wejść do mieszkań od strony wewnętrznego dziedzińca. Na parterze zlokalizowano mieszkania wielopokojowe (M3, M4 i M5), które od strony dziedzińca mają ogródki. Na wyższych kondygnacjach zaprojektowano mieszkania mniejsze; Kondygnację 2-go i 3-go piętra stanowią przeważnie mieszkania typu M2.

Z zewnątrz zabudowa tworzy wrażenie zamkniętej i niedostępnej, jednak zaakcentowane  przebicia w parterze zabudowy ,zapraszają do środka kwartału. Wewnętrzny dziedziniec, stanowi oddzielenie od ruchu samochodowego i od hałasu. Jest pomyślany jako miejsce spędzenia wolnego czasu z rodziną a wyeliminowanie ruchu kołowego zapewnia bezpieczeństwo i swobodę poruszania się dzieci i dorosłych. To wykreowana kameralna przestrzeń, w której wszyscy się znają i spędzają razem czas. Dziedziniec jest porośnięty trawą i wysoką zielenią, jest przeznaczony do pikników i niezobowiązujących spotkań

Przestrzenie wspólne dla mieszkańców:

W projekcie największy nacisk postawiono na przestrzenie wspólne; Układ przestrzenny budynku jest tak zaprojektowany, że mieszkańcy praktycznie mijają się wszędzie. Zrezygnowano z typowego klatkowego układu funkcjonalnego ,zamiast tego zaprojektowano otwarte klatki schodowe, korytarze, tarasy, a wszystkie te funkcje skierowane są w stronę zielonego dziedzińca.

 • Nad głównymi wejściami, na 1 piętrze budynków, zaprojektowano wielofunkcyjne sale. Mogą one pełnić funkcje: sali spotkań i narad mieszkańców, sale zabaw, świetlicy, itp.
 • Na kondygnacjach mieszkalnych (oprócz parteru) zaprojektowano korytarze z balustradami pełniącymi funkcję donic ; wydzielono korytarz ogólnodostępny od stref wejściowych do mieszkań. Nie ma bezpośredniej możliwości wglądu do mieszkań prywatnych;
 • Na 2 piętrze zaprojektowano w każdym segmencie po dwie strefy pełniące dodatkowe przestrzenie wspólne dla mieszkańców; Są to dwukondygnacyjne zewnętrzne ogródki;  Każdy mieszkaniec może tutaj pielęgnować i uprawiać swoje rośliny; Są to miejsca gdzie można się zrelaksować, porozmawiać z sąsiadem itp.;

Opis

Projekt: 2017

Klient

BGK NIeruchomości S.A.

Prace

“Autorzy: Łukasz Homan, Anna Homan ”

Info