1. Wybierz projekt, który Cię interesuje:

PROJEKT KONCEPCYJNY

wykonywany w celu uzyskania najlepszych parametrów

 • Oględziny działki/zabudowy
 • Analiza działki i jej otoczenia oraz dostępu do mediów
 • Analiza warunków zabudowy
 • Analiza nasłonecznienia i zacieniania
 • Koncepcja zagospodarowania terenu – analiza możliwości zabudowy na działce – granicę terenu całej inwestycji – dostęp do drogi publicznych – komunikację wewnętrzną – pieszą i jezdną – powierzchnie utwardzone i biologicznie czynne – proponowane trasy przyłączy (woda, kanalizacja, prąd, c.o.)
 • Koncepcja układu funkcjonalnego budynku z opisem pomieszczeń i powierzchni wraz z typowymi rzutami, elewacjami i przekrojem
 • Model 3d z możliwością spaceru po terenie inwestycji
 • Cykliczne spotkania z inwestorem (omawianie projektu )
 • Wstępne zestawienie powierzchni całkowitej, użytkowej
 • Wstępne fotorealistyczne wizualizacje ( 3 ujęcia z zewnątrz) na podstawie ostatecznie zaakceptowanej koncepcji
 • Zestawienia i bilanse

PROJEKT (PAB)
ARCHITEKTONICZNYO-BUDOWLANY

wraz z ostatecznie zaakceptowaną koncepcją architektoniczną

 • PROJEKT ARCHITEKTONICZNY: niezbędny zakres do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich uzgodnień
 • Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę
 • PROJEKT DROGOWY na działce oraz włączenia do drogi publicznej
 • Uzgodnienia z rzeczoznawcą do sp. p.poż. , BHP, hig-sanit.

PROJEKTY (PT) TECHNICZNE I POZOSTAŁE OPRACOWANIA

wykonywany po zakończeniu projektu budowlanego

 • ARCHITEKTURA: projekt dotyczy projektu zagospodarowania terenu wraz z małą architekturą oraz projektowanych budynków. W zakresie projektu wykonawczego zawarte są projekty wnętrz, klatek schodowych oraz przestrzeni wspólnych
 • KONSTRUKCJA: część rysunkowa, opisowa i obliczeniowa
 • INSTALACJE ZEWNĘTRZNE wod-kan i hydrantowa p.poż., c.o., kan. deszczowej
 • INSTALACJE WEWNĘTRZNE: wod-kan i hydrantowa p.poż., c.o., klimatyzacji i wentylacji
 • INSTALACJE WEWNĘTRZNE: elektryczne oraz oświetlenie ewakuacyjne
 • INSTALACJE WEWNĘTRZNE: teletechniczne, sap, cctv
 • Uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż. projektu Wykonawczego
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z branż: architektura konstrukcja i sieci
 • Kosztorysy i przedmiary inwestorskie z podziałem na poszczególne działy
 • Kosztorysy i przedmiary dla zagospodarowania terenu
 • Niezbędne zestawienia i specyfikacje

PROJEKT WNĘTRZ WYKONAWCZY

na podstawie istniejących podkładów architektonicznych lub inwentaryzacji

 • Uzyskanie wytycznych projektowych od Inwestora
 • Inwentaryzacja wnętrza
 • Wykonanie modelu 3D stanu istniejącego
 • Ustalenie stylistyki oraz standardu wykończenia
 • Koncepcja układu funkcjonalnego – 2 wersje
 • Poglądowe wizualizacje projektowanych pomieszczeń
 • Opis koncepcji
 • Rzut z pełną aranżacją oraz wymiarami
 • Rzut posadzek z układem wykończeń
 • Projekt okładzin ściennych
 • Rzut z lokalizacją oświetlenia, gniazdek i włączników światła
 • Projekt mebli na wymiar i stałej zabudowy
 • Projekty rozmieszczenia ścian działowych
 • Fotorealistyczne wizualizacje
 • Specyfikacja techniczna

2. PRZYGOTUJ DODATKOWE INFORMACJE DO WYCENY:

W celu sporządzenia wyceny potrzebne będą nam dane dotyczące inwestycji. Informacje powinny być szczegółowe i powinny zawierać : 

 • dane inwestora (Imię Nazwisko, mail, nr telefonu)
 • adres inwestycji (ulica, nr działki, miasto)
 • wielkość planowanej inwestycji
 • rodzaj planowanych prac budowlanych
 • rodzaj planownaej inwestycji

 

3. W CELU SPORZĄDZENIA WYCENY PROSIMY O KONTAKT MAILOWY:

Dziękujemy za przesłanie danych do przygotowania wyceny.
W razie dodatkowych pytań, będę kontaktował się z Państwem telefonicznie.