fbpx

Wybierz projekt, który Cię interesuje

oraz wypełnij formularz w celu przygotowania oferty cenowej.

PROJEKT EKONOMICZNY
PROJEKT KONCEPCYJNY
po ostatecznej akceptacji koncepcji architektonicznej
Oględziny działki/zabudowy
Analiza działki i jej otoczenia oraz dostępu do mediów
Analiza warunków zabudowy
Analiza nasłonecznienia i zacieniania
Koncepcja zagospodarowania terenu – analiza możliwości zabudowy na działce – granicę terenu całej inwestycji – dostęp do drogi publicznych – komunikację wewnętrzną – pieszą i jezdną – powierzchnie utwardzone i biologicznie czynne – proponowane trasy przyłączy (woda, kanalizacja, prąd, c.o.)
Koncepcja układu funkcjonalnego budynku z opisem pomieszczeń i powierzchni wraz z typowymi rzutami, elewacjami i przekrojem
Model 3d z możliwością spaceru po terenie inwestycji
Cykliczne spotkania z inwestorem (omawianie projektu )
Wstępne zestawienie powierzchni całkowitej, użytkowej
Wstępne fotorealistyczne wizualizacje ( 3 ujęcia z zewnątrz) na podstawie ostatecznie zaakceptowanej koncepcji
Zestawienia i bilanse
PROJEKT STANDARDOWY
PROJEKT BUDOWLANY
wraz z ostatecznie zaakceptowaną koncepcją architektoniczną
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY: niezbędny zakres do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
Uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich uzgodnień
Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę
PROJEKT KONSTRUKCYJNY: część rysunkowa, opisowa i obliczeniowa
INSTALACJE WEWNĘTRZNE: wod-kan i hydrantowa p.poż., c.o., klimatyzacji i wentylacji
INSTALACJE WEWNĘTRZNE: elektryczne oraz oświetlenie ewakuacyjne
INSTALACJE ZEWNĘTRZNE wod-kan i hydrantowa p.poż., c.o., kan. deszczowej
PROJEKT DROGOWY na działce oraz włączenia do drogi publicznej
Uzgodnienia z rzeczoznawcą do sp. p.poż. , BHP, hig-sanit.
PROJEKT PREMIUM
PROJEKT WYKONAWCZY
po zakończeniu projektu budowlanego
ARCHITEKTURA: projekt dotyczy projektu zagospodarowania terenu wraz z małą architekturą oraz projektowanych budynków. W zakresie projektu wykonawczego zawarte są projekty wnętrz, klatek schodowych oraz przestrzeni wspólnych
KONSTRUKCJA: część rysunkowa, opisowa i obliczeniowa
INSTALACJE WEWNĘTRZNE: wod-kan i hydrantowa p.poż., c.o., klimatyzacji i wentylacji
INSTALACJE WEWNĘTRZNE: elektryczne oraz oświetlenie ewakuacyjne
INSTALACJE WEWNĘTRZNE: teletechniczne, sap, cctv
Uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż. projektu Wykonawczego
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z branż: architektura konstrukcja i sieci
Kosztorysy i przedmiary inwestorskie z podziałem na poszczególne działy
Kosztorysy i przedmiary dla zagospodarowania terenu
Niezbędne zestawienia i specyfikacje
PROJEKT WNĘTRZ
PROJEKT WYKONAWCZY
na podstawie istniejących podkładów architektonicznych lub inwentaryzacji
Uzyskanie wytycznych projektowych od Inwestora
Inwentaryzacja wnętrza
Wykonanie modelu 3D stanu istniejącego
Ustalenie stylistyki oraz standardu wykończenia
Koncepcja układu funkcjonalnego – 2 wersje
Poglądowe wizualizacje projektowanych pomieszczeń
Opis koncepcji
Rzut z pełną aranżacją oraz wymiarami
Rzut posadzek z układem wykończeń
Projekt okładzin ściennych
Rzut z lokalizacją oświetlenia, gniazdek i włączników światła
Projekt mebli na wymiar i stałej zabudowy
Projekty rozmieszczenia ścian działowych
Fotorealistyczne wizualizacje
Specyfikacja techniczna

W CELU SPORZĄDZENIA WYCENY PROSIMY O WYPEŁNIENIE Z PONIŻSZEGO FORMULARZA

KORZYSTAJĄC Z FORMULARZA WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 2H+ ARCHITEKCI SP. Z o.o. W CELU PRZYGOTOWANIA I PRZESŁANIA OFERTY.

Dziękujemy za przesłanie danych do przygotowania wyceny.
W razie dodatkowych pytań, będę kontaktował się z Państwem telefonicznie.