Ośrodek Opieki Geriatrycznej

  • Lokalizacja: ul. Poniatowskiego, Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  • Funkcja: usługowo-zdrowotna
  • Powierzchnia użytkowa: 11 521 m2

Ogólne informacje o projekcie

Działka projektowa położona jest w Ostródzie, w województwie warmińsko-mazurskim przy ulicy Poniatowskiego. W pobliżu działki znajduję się zabudowa wielorodzinna, tereny zalesione, a także wieża telekomunikacyjna. Dodatkowo na samej działce występuje znaczny spadek terenu.

Od wielu lat rośnie odsetek osób starszych w społeczeństwie, w związku z czym istnieje duże zapotrzebowanie na infrastrukturę medyczną w tym całodobową opiekę. Celem projektu było stworzenie funkcjonalnego budynku świadczącego usługi opiekuńczo-lecznicze.

 

 

W skład projektu wchodzą dwa budynki:

  • 4 kondygnacyjny budynek usługowy posiadający pomieszczenia na wynajem pod usługi medyczne np. gabinety lekarskie.
  • ośrodek opieki geriatrycznej, składający się z dwóch segmentów. W parterze ośrodka geriatrycznego zaprojektowano m.in. strefę wejściową z holem głównym, powierzchnie na wynajem dla usług medycznych i zdrowotnych wraz z zapleczem i infrastrukturą. Na wyższych kondygnacjach zlokalizowane są pokoje pensjonariuszy oraz niezbędne funkcje towarzyszące.

Budynek usługowy oraz ośrodek opieki geriatrycznej stanowią dwie odrębne inwestycje, jednak kształty brył i materiały wykończeniowe do siebie nawiązują.

Koncepcja projektowa

Na obszarze inwestycji występuje znaczne obniżenie terenu w kierunku południowym. Różnica poziomu między północnym a południowym skrajem działki wynosi około 7-8 m. Aby dostosować bryłę obiektu do istniejącego kształtu terenu, najpierw zaprojektowano 2 kondygnacyjny budynek składający się z 2 segmentów posadowiony na wyżej położonej części działki. Następnie do jednego segmentu dodano 2 kondygnacje na górze, a do drugiego 2 kondygnacje na dole tak, aby budynek opierał się również o niżej położony teren. Wycięcia w bryle stanowią dodatkowe doświetlenie pomieszczeń oraz stanowią przestrzenie wspólne dla użytkowników.

 

 

Wjazd na teren inwestycji zlokalizowano od strony ulicy po stronie wschodniej od płaskiej strony. Przestrzeń spacerową oraz relaksacyjną zaprojektowano od strony południowo-zachodniej.

Bryła budynków wynika z dostosowania poziomów do dużej różnicy poziomów terenu.

Pomimo niezależności dwóch budynków nawiązują one do siebie elementami wykończeniowymi. Materiał elewacyjny dla każdego budynku stanowi deska elewacyjna z drewna typu modrzew syberyjski. Jest to drewno, które jest trwałe, łatwe w obróbce i suszeniu. Niezabezpieczony chemicznie modrzew syberyjski z czasem zmienia kolor, który w zależności od strony ekspozycji staje się szybciej lub wolniej srebrnoszary. W części, gdzie segmenty są ze sobą połączone, deski są rzadziej rozstawione, w pozostałych częściach są zagęszczone.

Info