Budynek biurowo-usługowy w Katowicach przy ul.Sowińskiego

  • Lokalizacja: Katowice
  • Powierzchnia użytkowa: 8.750 m2

Koncepcja budowy i rozbudowy budynku biurowo-administracyjnego w ścisłym centrum Katowic
Koncepcja miała na celu uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji budowy i rozbudowy.


Podstawowym zadaniem było stworzenie nowoczesnej wizji architektoniczno-przestrzennej atrakcyjnego biurowca z parkingami, uwzględniającej uzyskanie największej powierzchni użytkowej przy jednoczesnym założeniu racjonalnie ekonomicznego kosztu realizacji i eksploatacji.

Inwestor oczekiwał nowoczesnego połączenia już istniejącego budynku z nowo powstałą bryłą.

Przewidziano ekonomicznie uzasadnioną nadbudowę na istniejącym budynku oraz dobudowę nowego budynku.

Opis

Projekt: 2020 Autorzy: Łukasz Homan Anna Homan Współpraca Natalia Miłczak

Klient

Inwestor prywatny

Info