PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE

Nasze biuro architektoniczne oferuje projekty architektoniczne o nowoczesnym charakterze. Wykorzystując wiedzę oraz doświadczenie łączymy uniwersalne rozwiązania z nowoczesnymi trendami. Staramy się dopasowywać nasze projekty do  potrzeb klientów.  Tworząc projekty  staramy się szczególną uwagę zwracać na elementy związane z ergonomią oraz zużyciem i oszczędnością energii.

Do naszych projektów staramy się podchodzić w sposób elastyczny i kreatywny, dzięki czemu ciekawy design możemy połączyć z praktycznymi i funkcjonalnymi rozwiązaniami. Szczegółowo szacujemy oraz kontrolujemy koszty związane z realizacją projektu.

Naszym klientom zapewniamy kompleksową opiekę, która obejmuje wszystkie etapy projektowania, począwszy od badań geotechnicznych, inwentaryzacji, ekspertyz, poprzez projekty zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlane, specyfikacje techniczne, koszty inwestorskie, a skończywszy na nadzorze autorskim nad realizacją projektu.

Wykonywane przez nas projekty architektoniczne obejmują:

Opracowania wstępne
 • Mapa do celów projektowych ? przygotowuje geodeta
 • Badania geotechniczne
 • Inwentaryzacja budynku istniejącego
 • Inwentaryzacja instalacji
 • Inwentaryzacja dendrologiczna
 • Ekspertyza techniczna obiektu
 • Oświadczenia od właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw

Koncepcje projektowe
 • Bilans działki i możliwości zabudowy
 • Koncepcja zagospodarowania terenu
 • Szacunkowy koszt realizacji budynku

Projekty budowlany
 • Projekt zagospodarowania terenu
 • Projekt architektoniczno ? budowlany
 • Projekt budowlany instalacyjny
 • Projekt drogowy
 • Projekt przyłączy
 • Projekt rozbiórek
 • (Zakres i forma projektu budowlanego)

 Projekty wykonawcze
 • Zagospodarowanie terenu
 • Projekt zagospodarowania terenu oraz bilans mas ziemnych
 • Projekt architektoniczny
 • Projekt konstrukcyjny
 • Projekt parkingu wewnętrznego
 • Projekt śmietnika
 • Projekt zieleni
 • Projekty instalacji elektrycznych
 • Projekty instalacji teletechnicznych
 • Projekty instalacji sanitarnych
 • Projekty architektury wnętrz
 • Projekty elementów wyposażenia wnętrz
 • Projekty akustyki wnętrz ponadpodstawowych
 • Scenariusz ochrony pożarowej
 • Specyfikacje techniczne wykonana i odbioru robót
 • Kosztorysy inwestorskie
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej

 Usługi pozostałe
 • Pełnienie nadzorów autorskich

Potrzebujesz projektu architektonicznego? Napisz do nas!