Kompleks Turystyczno-Usługowy w Woli Rasztowskiej 

 • Lokalizacja: Wola Rasztowska
 • Powierzchnia terenu: 356.462 m2 [35,6 ha] 
 • Powierzchnia użytkowa: 18.211 m2
 • Inwestor: Orange Polska

Lokalizacja:

NIERUCHOMOŚĆ USYTUOWANA NA DUŻEJ DZIAŁCE, PONAD 350 TYS. M2, W WOLI RASZTOWSKIEJ PRZY ULICY RADIOWEJ

 • Obszar opracowania stanowi rozległy obszar, to teren inwestycyjny zlokalizowany blisko Warszawy
 • W centralnej części obszaru opracowania, od strony zachodniej, obecnie usytuowane są 3 budynki, jeden dwukondygnacyjny o charakterze pałacowym, i dwa pozostałe parterowe o funkcji gospodarczej,
 • Pozostałe działki nie są zabudowane, w całości są zalesione
 • Wjazd na nieruchomość zlokalizowany jest od strony ulicy Radiowej drogą o nawierzchni bitumicznej. Budynki posadowione na nieruchomości, wybudowane zostały wybudowane w latach 50-tych XX wieku
 • Obszar nieruchomości stanowi zielona enklawę Woli Rasztowskiej
 • W sąsiedztwie zlokalizowane są zabudowania o funkcji domów jednorodzinnych

Koncepcja zagospodarowania:

Nową zabudowę lokalizowano zgodnie z liniami zabudowy. W centralnej strefie przewidziano kompleks usługowo turystyczny w tym centrum turystyki i nauki o przyrodzie.

 

Teren dodatkowo został podzielony na poszczególne strefy funkcjonalne połączone ścieżkami, urządzone meblami urbanistycznymi:

1. Strefa sportu (niekubaturowe obiekty sportowe typu siłownia zewnętrzna, korty tenisowe, strefa gier, tor rowerowy, tor saneczkowy, ścieżki zdrowia)
2. Strefa dla najmłodszych: plac zabaw, itp
3. Strefa dla młodzieży (park linowy)mini golf)
4. Strefa rekreacji: sadzawki, ławki, siedziska (mała architektura)
5. Szkółka leśna, uprawa roślin
Poszczególne strefy połączone są wiązką ścieżek, wzdłuż których usytuowane są ławki,

Przyjęte rozwiązania:

 • Na obszarze działki przeznaczonej do zabudowy zaprojektowano 2 dodatkowe budynki, trzy istniejące zostały przebudowane i rozbudowane w pionie;
 • Kompleks zabudowań wtapia się w otoczenie, jako materiał elewacyjny zastosowano blachę odbijającą, drewno i szkło;
 • Konstrukcja nowych budynków pozwala na swobodną aranżację

 • budynek A – o funkcji usługowej- centrum informacji turystycznej i nauki o przyrodzie, nadbudowa o 1 dodatkową kondygnację. W celu uwydatnienia historycznego charakteru elewacji, nadbudowę zaprojektowano w sposób minimalistyczny, jako szklane „pudło”. w nadbudowanym piętrze przewidziano przestrzeń wystawową
 • budynek B – o funkcji usługowej- sala bankietowa, sale szkoleniowe, restauracja z zapleczem. W celu uwydatnienia historycznego charakteru elewacji, nadbudowę zaprojektowano w sposób minimalistyczny, jako szklane „pudło”.
 • budynek C– o funkcji usługowej- basen z zapleczem, W celu uwydatnienia historycznego charakteru elewacji, nadbudowę zaprojektowano w sposób minimalistyczny, jako szklane „pudło”.
 • budynek D – nowo projektowana zabudowa o funkcji usługowej, o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej ( z garażem podziemnym); kondygnacje parterową stanowią usługi typu: restauracje, kawiarnie, sala wielofunkcyjna-bankietowa. Na wyższych kondygnacjach zaprojektowano centrum hotelowe z zapleczem
 • budynek E – nowo projektowana zabudowa- na parterze zaprojektowano usługi, a na wyższych kondygnacjach hostel, 20% tego obiektu stanowią funkcje mieszkaniowe

 

 

 

 

Opis

Projekt: 2019-2020 Autorzy: Łukasz Homan Anna Homan Współpraca Natalia Miłczak

Klient

Klient: Orange Polska

Info