fbpx

Kompleks budynków usługowo-handlowych w Tychach

  • Lokalizacja: Tychy
  • Powierzchnia użytkowa: 34.950 m2
  • Kubatura: 130.480 m3
  • Zakres: koncepcja projektowa 2017/2018r.
  • Inwestor: Orange Polska 

Ogólne informacje o obiekcie:

Planowana inwestycja znajduje się śródmieściu  w Tychach przy al. Jana Pawła II.

Sposób kształtowania obiektów będących w obszarze opracowania wynika z wytycznych inwestora  oraz założeń określonych w planie miejscowym, głównie w zakresie nieprzekraczalnej linii zabudowy i gabarytów budynku.

Obszar opracowania został podzielony na cztery niezależne nieruchomości (kompleks budynków usługowo-handlowych z funkcjami biurowymi na piętrach). Pomiędzy budynkami zaprojektowano  przestrzeń ogólnodostępną (deptak usytuowany w kierunku północ – południe oraz deptak pomiędzy budynkami 1 i 2).

Od strony północno-wschodniej zlokalizowano plac wejściowy, który swoim kształtem zaprasza użytkowników do wnętrza przestrzeni wspólnej. Ze względu na różnice terenu oraz otaczające ulice, główne wejścia do budynków zlokalizowano od strony przestrzeni wspólnej oraz reprezentacyjnego placu. W strefie przestrzeni wspólnej przewidziano ogólnodostępny deptak z zielenią urządzoną, oraz ławkami.

 

W parterach wszystkich budynków, w okolicach przestrzeni wspólnej, mogą znajdować się małe restauracje lub kawiarenki- będzie to miejsce wspólnych spotkań użytkowników budynków oraz mieszkańców okolicznych zabudowań

Schemat powstawania bryły:

Projektowany kompleks stanowią 4 budynki. Cały kompleks powinien tworzyć wspólną całość, ale każdy z budynków powinien być odbierany jako osobna inwestycja. Do uzyskania takiego efektu, przyjęto jednakowe wykończenie fasad zewnętrznych (potraktowanych jako skóra zewnętrzna).

Struktura zespołu budynków opiera się na zestawieniu czterech brył, których kształt i wzajemne usytuowanie wynika z obrysu działki i rygorystycznych zapisów Planu Miejscowego.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Cała bryła w granicy nieprzekraczalnej linii zabudowy została opleciona jednym materiałem elewacyjnym. Z całości odjęto powierzchnie, które stworzyły przestrzenie wspólne: plac wejściowy, przejście pomiędzy budynkami, taras nad Centralą i patio doświetlające.

Projektowany kompleks stanowią 4 budynki. Cały kompleks powinien tworzyć wspólną całość, ale każdy z budynków powinien być odbierany jako osobna inwestycja. Do uzyskania takiego efektu, przyjęto jednakowe wykończenie fasad zewnętrznych (potraktowanych jako skóra zewnętrzna).

Cały kompleks budynków nie będzie wpływał niekorzystnie na sąsiednią zabudowę mieszkaniową. Odległości od sąsiednich zabudowań są na tyle dużę, oraz wolnostojące usytuowanie budynków nie powoduje zacieniania sąsiednich zabudowań.

W narożniku północno-zachodnim, na zbiegu ulic Orzeszkowej i Alei Jana Pawła II, znajduje się działka z budynkiem nr 1, o 5 naziemnych kondygnacjach (z funkcją handlowo-usługową) oraz 2 podziemnych (z garażem podziemnym).Funkcja obiektu została zaprojektowana jako handlowo-usługowa w parterze, a na wyższych kondygnacjach jako funkcja biurowa. Pomieszczenia techniczne, toalety, komunikacja ogólnodostępna, zostały zaprojektowane w centralnej części obiektu. Są to pomieszczenia, które nie wymagają zapewnienia światła dziennego. W przestrzeni wokół przewidziano pomieszczenia dla pracowników. Każdy poziom przestrzeni biurowej można dowolnie aranżować.

W narożniku południowo zachodnim, wydzielono działkę z budynkiem nr 2. Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz 2 podziemne. Parking jest połączony z garażem budynku nr 1. Funkcja obiektu, podobnie jak w budynku nr 1, została zaprojektowana jako handlowo-usługowa w parterze, a na wyższych kondygnacjach zaprojektowano przestrzeń biurową.

Budynek nr 3 zlokalizowany jest na największej działce (powierzchnia działki wynosi 4013m2).W centralnej części budynku, od strony deptaka usytuowanego w kierunku północ południe, zaprojektowano zewnętrzne schody, prowadzące na dach budynku nr 4 (przestrzeń rekreacyjna z zielonym tarasem). Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych oraz 2 podziemne.Suma powierzchni całkowitej budynku wynosi 15861m2, z czego 9227m2 stanowi powierzchnia kondygnacji nadziemnych a 6634m2- powierzchnia podziemna. Kondygnacja powtarzalna ma ok.1670-1985m2.

Budynek nr 4, zlokalizowany jest na działce w południowo wschodnim narożniku. Powierzchnia wydzielonej działki wynosi 1767m2.

Na dachu budynku zaprojektowano przestrzeń wspólną w postaci zielonego tarasu. Taras będzie dostępny w szczególności dla użytkowników budynku nr 3,ale zewnętrzne schody zlokalizowane przy deptaku północ-południe, zapewniają dojście na taras każdemu.

Opis

Projekt: 2017/2018r.

Klient

Orange Polska

Prace

“Autorzy: Łukasz Homan, Anna Homan”

Info

  • + By: 2h+ Architekci
  • + In: Biurowe